Logo: Danske Billeder / Eneret / Alfred Jacobsens Forlag, Kjöbenhavn
FORSIDE BILLEDARK BØGER HISTORIE LITTERATUR & LINKS OM BILLEDARK.DK

De billedark som vi kan tilbyde vises på denne side. Alle billedark er originale litografier i folio-format (ca. 34,5 × 43,5 cm) og udgivet fra 1886 og frem. Bestilling foregår via antikvariat.net ved at klikke på >> BESTIL knappen ved det ønskede billedark. --- Alle billedark: 42   45   63   201   202   212   216   228   242   273   274   275   358

Tivoli:   45   242
Flag:   63   275   358
Brandvæsenet:   201   202
Zoologisk have:   216   228
Danske soldater:   273   274
--- top --
Nr. 42  
Nr. 42. Labyrinth (ogsaa som Spil). [1889].

    Denne Labyrinth er konstrueret i Form som det gamle Kjøbenhavn med de fire Porte, Vester-, Nørre-, Øster- og Amagerport.  Ved hjælp af en Naal eller Pegepind søger man, gjennem en af Portene, ind i Labyrinthens Midte (Kongens Nytorv) uden at overskride de sorte Linier.
    Labyrinthen kan ogsaa anvendes som Spil af to eller flere Personer.  I dette Øjemed er Planen mærket med røde Kugler.  Den som passerer færrest røde Kugler, for at komme ind til Kongens Nytorv, er den Vindende.  Man kan ogsaa skiftevis tælle 5 eller flere Kugler frem.  En Kugle, der er talt med, maa da ikke atter tælles fra.   For at markere det Punkt, man standser ved, mens de Medspillende tæller fremad, kan man stikke Knappenaalen i den sidste Kugle, og spiller man flere end to, maa man, for at undgaa Fejltagelser, forsyne Knappenaalshovedet med et lille Stykke farvet Baand eller Papir.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 45  
Nr. 45. Tivolis Pantomimeteater. [1889].

(Mekanisk Paafugletæppe og Dekorationer til Illumination.)
Dekorationer, Figurer og Arbejdstegninger med Vejledning findes paa Arkene 15, 16, 20, 46 og 47 af Alfred Jacobsens "Danske Billeder".

Andre billedark om Tivoli: 242.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 63  
Nr. 63. Forskellige Nationers Handelsflag. [1890?] Anden Udg.

Argentinske Republik. Belgien. Bolivia. Brasilien. Bulgarien. Chile. China. Columbia. Congostat. Estland. Cuba. Danmark. Forenede Stater. Frankrig. Grækenland. Litauen. Italien. Japan. Letland. Mexico. Finland. Nederlandene. Nicaragua. Norge. Persien. ÷strig. Albanien. Rumænien. Rusland. Polen. Schweiz. Jugoslavien. Siam. Spanien. Storbritanien. Sverrig. Ungarn. Tyskland. Tyrkiet. Venezuela. Ægypten. Czekoslovakiet.

Andre billedark med flag: 275, 358.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 201  
Nr. 201. [1895/1909].

[Brandvæsen. Pl. 1. (Stationssprøjte, Redningsstige etc.)]

¶ Første udgave tegnet af Carsten Ravn. Dette er den anden udgave, tegnet af Carl Røgind.

Andre billedark om brandvæsenet: 202.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 202  
Nr. 202. [1895/1909].

[Brandvæsen. Pl.2. (Dampsprøjte etc.)]

¶ Tegnet af Carsten Ravn. To udgaver. Dette er den anden udgave.

Andre billedark om brandvæsenet: 201.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 212  
Nr. 212. [1897].

[Opstillingsbilleder (Hest, Føl, forskellige Figurer der kan sættes op at ride).]

    Arket klæbes paa temmelig tyk Pap og skæres derefter omhyggelig ud.  De _._._ Linier ridses let med en stum Kniv.  De med × mærkede Flade paastryges Lim indtil de ._. Linier, og Stykkerne klæbes paa de tilsvarende Figurer; for at bringe Hestenes Ben til at sidde rigtig, maa man mærke sig de punkterede linier over højre For- og Bagben.  Naar Limen er tør, bøjes de paaklæbede Stykker lidt tilbage.  Hestene kunne da staa, og Figurerne sættes op at ride (se Modeltegningen).

¶ Et af Alfred Jacobsen håndbeskrevet eksemplar er gengivet i Alfred Jacobsen og hans Danske Billeder. (Se under Bøger).

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 216  
Nr. 216. [1896].

[Opstillingsbillede (Elefant).]

    Arket klæbes paa tyk Pap og skæres derefter omhyggelig ud.  Den ._._. Linie ridses let med en stum Kniv.  Den med × mærkede Flade paastryges Lim indtil den ._._. Linie, og Stykket klæbes paa som Modeltegningen viser.  For at bringe Elefantens Ben til at sidde rigtig, maa man mærke sig de punkterede Linier over højre For- og Bagben.  Naar Limen er tør, bøjes det paaklæbede Stykke lidt tilbage, og Elefanten kan da staa.

¶ Motivet findes i mindre udgave på billedark Nr. 228.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 226  
Nr. 226. Det danske Rigsvaaben.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 228  
Nr. 228. Zoologisk Have 1. [1897].

Fig. 1. Elefant med passagere. Fig. 2. Løve. Fig. 3. Tiger. Fig. 4. Bjørn. Fig. 5. Ulv. Fig. 6. Ræv. Fig. 7. Hjort. Fig. 8. Rådyr.

    Arket klæbes paa temmelig tynd Pap og skæres derefter omhyggelig ud.  De _._._ Linier ridses let med en stum Kniv. De med × mærkede Flader paastryges Lim indtil de ._. Linier, og Stykkerne klæbes paa de tilsvarende Figurer.  Naar Limen er tør, bøjes de paaklæbede Stykker lidt tilbage, og Figurerne kunne da staa.

¶ Fig. 1, Elefanten, findes også som billedark for sig: se Nr. 216.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 242  
Nr. 242. Ved Indgangen til Tivoli. [1901].

[Opstillingsbillede til Illumination med tilhørende Figurer.]

¶ Tegnet af Carsten Ravn.

Andre billedark om Tivoli: 45.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 273  
Nr. 273. [1907].

[Soldater. Infanteri og Artilleri.]

Andre billedark med soldater: 274.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 274  
Nr. 274. [1907].

[Soldater. Infanteri og Artilleri.]

Andre billedark med soldater: 273.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 275  
Nr. 275. [1908].

[Danske Flag. (34 Flag i forskellige Størrelser, trykt paa begge Sider).]

Andre billedark med flag: 63, 358.

>> BESTIL 
--- top --
Nr. 358  
Nr. 358. Flag.

[Franske, svenske, norske og amerikanske Flag, og det engelske Søhandelsflag. (26 Flag i 2 Størrelser, trykt paa begge Sider.)]

Andre billedark med flag: 63, 275.

>> BESTIL 
--- top --
Reference:

Alfred Jacobsens Danske Teaterdekorationer & Danske Billeder. Samlet fortegnelse ved Povl Syskind og Paul Brandt. 2. udgave. Dansk Dukketeaterforening, 1967. Side 61-73.

Alfred Jacobsens Danske Billeder. Med indledning af Ib Varnild. Høst & Søn, København, 1974. Side [6].

Se også under Litteratur & Links